SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informovania a komunikácie projektu - Obec Breznička a MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informovania a komunikácie projektu - Obec Breznička a MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Dátum zverejnenia 11.5.2016
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
24.6.2024
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. č. 2470119
SLOVGRAM
Detail zmluvy 11/2024
Číslo 11/2024
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 SLOVGRAM
Zmluvná strana 2 IČO 17310598
Názov Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. č. 2470119
Predmet Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. č. 2470119
Cena 0
Dátum uzavretia 3.6.2024
Dátum zverejnenia 24.6.2024
Dátum účinnosti 25.6.2024
24.6.2024
Zmluva o upísaní dlhopisov
Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Detail zmluvy 10/2024
Číslo 10/2024
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Zmluvná strana 2 IČO 36570460
Názov Zmluva o upísaní dlhopisov
Predmet Zmluva o upísaní dlhopisov
Cena 9747.52
Dátum uzavretia 24.6.2024
Dátum zverejnenia 24.6.2024
Dátum účinnosti 25.6.2024
24.6.2024
Zmluva o prevode akcií
Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Detail zmluvy 9/2024
Číslo 9/2024
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Zmluvná strana 2 IČO 36570460
Názov Zmluva o prevode akcií
Predmet Zmluva o prevode akcií
Cena 9747.52
Dátum uzavretia 24.6.2024
Dátum zverejnenia 24.6.2024
Dátum účinnosti 25.6.2024
14.6.2024
Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy a predaja slovenských cenných papierov
VÚB, a.s.
Detail zmluvy 8/2024
Číslo 8/2024
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 VÚB, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31320155
Názov Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy a predaja slovenských cenných papierov
Predmet Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy a predaja slovenských cenných papierov
Cena 0
Dátum uzavretia 13.6.2024
Dátum zverejnenia 14.6.2024
Dátum účinnosti 15.6.2024
14.6.2024
Zmluva o vedení majetkového účtu a o poskytovaní služieb člena centrálneho depozitára
VÚB, a.s.
Detail zmluvy 7/2024
Číslo 7/2024
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 VÚB, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31320155
Názov Zmluva o vedení majetkového účtu a o poskytovaní služieb člena centrálneho depozitára
Predmet Zmluva o vedení majetkového účtu a o poskytovaní služieb člena centrálneho depozitára
Cena 0
Dátum uzavretia 13.6.2024
Dátum zverejnenia 14.6.2024
Dátum účinnosti 15.6.2024
29.5.2024
Hromadná licenčná zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Detail zmluvy 6/2024
Číslo 6/2024
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Zmluvná strana 2 IČO 00178454
Názov Hromadná licenčná zmluva
Predmet Hromadná licenčná zmluva
Cena 0
Dátum uzavretia 29.5.2024
Dátum zverejnenia 29.5.2024
Dátum účinnosti 30.5.2024
29.5.2024
Kúpna zmluva
FUN & PLAY s.r.o.
Detail zmluvy 52024
Číslo 52024
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 FUN & PLAY s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 50409743
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Cena 5005.20
Dátum uzavretia 29.5.2024
Dátum zverejnenia 29.5.2024
Dátum účinnosti 30.5.2024
3.5.2024
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2409395698
Generali Poisťovňa
Detail zmluvy 42024
Číslo 42024
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 Generali Poisťovňa
Zmluvná strana 2 IČO 54228573
Názov Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2409395698
Predmet Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2409395698
Cena 15.53
Dátum uzavretia 30.4.2024
Dátum zverejnenia 3.5.2024
16.4.2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
Obec Breznička
Detail zmluvy 32024
Číslo 32024
Zmluvná strana 1 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stropkov
Zmluvná strana 1 IČO 30794536
Zmluvná strana 2 Obec Breznička
Zmluvná strana 2 IČO 00330337
Názov Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
Predmet Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
Cena 150.72
Dátum uzavretia 15.4.2024
Dátum zverejnenia 16.4.2024
Dátum účinnosti 17.4.2024
27.3.2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 22024
Číslo 22024
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Cena 3000
Dátum uzavretia 27.3.2024
Dátum zverejnenia 27.3.2024
Dátum účinnosti 28.3.2024
27.3.2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
NATUR-PACK, a.s.
Detail zmluvy 12024
Číslo 12024
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 NATUR-PACK, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35979798
Názov Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Predmet Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Cena 0
Dátum uzavretia 27.3.2024
Dátum zverejnenia 27.3.2024
Dátum účinnosti 28.3.2024
13.12.2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
Obec Breznička
Detail zmluvy 242023
Číslo 242023
Zmluvná strana 1 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Stropkov
Zmluvná strana 1 IČO 30794536
Zmluvná strana 2 Obec Breznička
Zmluvná strana 2 IČO 00330337
Názov Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
Predmet Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
Cena 0
Dátum uzavretia 1.12.2023
Dátum zverejnenia 13.12.2023
Dátum účinnosti 12.12.2023
28.11.2023
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Breznička
Obec Breznička
Detail zmluvy 232023
Číslo 232023
Zmluvná strana 1 Mesto Bardejov
Zmluvná strana 1 IČO 00321842
Zmluvná strana 2 Obec Breznička
Zmluvná strana 2 IČO 00330337
Názov Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Breznička
Predmet Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september 2023 - jún 2024, Obec Breznička
Cena 71
Dátum uzavretia 21.11.2023
Dátum zverejnenia 28.11.2023
Dátum účinnosti 29.11.2023
14.11.2023
Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi
FÚRA s.r.o.
Detail zmluvy 222023
Číslo 222023
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Dodatok č. 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dátum uzavretia 14.11.2023
Dátum zverejnenia 14.11.2023
Dátum účinnosti 1.1.2024
Uzatvoril Monika Leľová
25.10.2023
Z M L U V A č. POD 142/2023 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
Slovenská agentúra životného prostredia
Detail zmluvy 212023
Číslo 212023
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 Slovenská agentúra životného prostredia
Zmluvná strana 2 IČO 00626031
Názov Z M L U V A č. POD 142/2023 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
Predmet Z M L U V A č. POD 142/2023 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
Cena 7622,84
Dátum uzavretia 16.10.2023
Dátum zverejnenia 25.10.2023
Dátum účinnosti 26.10.2023
2.10.2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2409042877
Generali Česká pojišťovna a.s.
Detail zmluvy 202023
Číslo 202023
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 Generali Česká pojišťovna a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 45272956
Názov Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2409042877
Predmet Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2409042877
Cena 15.24
Dátum uzavretia 29.9.2023
Dátum zverejnenia 2.10.2023
Dátum účinnosti 3.10.2023
28.9.2023
Zmluva o dielo - Revitalizácia verejného priestranstva
AUTOCENTRUM Tisinec, s.r.o.
Detail zmluvy 192023
Číslo 192023
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 AUTOCENTRUM Tisinec, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 53012534
Názov Zmluva o dielo - Revitalizácia verejného priestranstva
Predmet Zmluva o dielo - Revitalizácia verejného priestranstva
Cena 17864.66
Dátum uzavretia 28.9.2023
Dátum zverejnenia 28.9.2023
Dátum účinnosti 29.9.2023
27.9.2023
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-PO-VO-281-079/2023
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Detail zmluvy 182023
Číslo 182023
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00151866
Názov Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-PO-VO-281-079/2023
Predmet Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-PO-VO-281-079/2023
Cena 0
Dátum uzavretia 10.7.2023
Dátum zverejnenia 27.9.2023
Dátum účinnosti 28.9.2023
25.9.2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20202119
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Detail zmluvy 172023
Číslo 172023
Zmluvná strana 1 Obec Breznička
Zmluvná strana 1 IČO 00330337
Zmluvná strana 2 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Zmluvná strana 2 IČO 42156424
Názov Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20202119
Predmet Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20202119
Cena 0
Dátum uzavretia 25.8.2023
Dátum zverejnenia 25.9.2023
Dátum účinnosti 26.9.2023
19.9.2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
Obec Breznička
Detail zmluvy 162023
Číslo 162023
Zmluvná strana 1 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
Zmluvná strana 1 IČO 30794536
Zmluvná strana 2 Obec Breznička
Zmluvná strana 2 IČO 00330337
Názov Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
Predmet Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
Cena 102,66
Dátum uzavretia 19.9.2023
Dátum zverejnenia 19.9.2023
Dátum účinnosti 20.9.2023
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Breznička je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8,00 – 12,00
  • Ut: 8,00 – 12,00
  • St: 8,00 – 12,00
  • Št: 8,00 – 12,00
  • Pi: 8,00 – 12,00