SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.12.2021
Názov Výzva na výkonanie výrubu / okliesnenie stromov formou verejnej vyhlášky
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
10.6.2024
Zverejnenie termínu a času vyhodnotenia súťažných návrhov na prevod akcií obce Breznička v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.6.2024
Názov Zverejnenie termínu a času vyhodnotenia súťažných návrhov na prevod akcií obce Breznička v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8.6.2024
DOK Medzilaborce - Stropkov, DOL
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.6.2024
Názov DOK Medzilaborce - Stropkov, DOL
9.4.2024
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.4.2024
Názov Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
Popis Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
9.4.2024
Návrh VZN č. 01/2024 O uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.4.2024
Názov Návrh VZN č. 01/2024 O uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Breznička
Popis Návrh VZN č. 01/2024 O uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Breznička
13.3.2024
Zverejnenie návrhov do Obchodnej verejnej súťaže na prevod akcií obce Breznička v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2024
Dátum zvesenia 12.4.2024
Názov Zverejnenie návrhov do Obchodnej verejnej súťaže na prevod akcií obce Breznička v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Popis Zverejnenie návrhov do Obchodnej verejnej súťaže na prevod akcií obce Breznička v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.:
26.2.2024
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.2.2024
Názov Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2023
Popis Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2023
26.2.2024
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.2.2024
Názov Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
Popis Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023
23.2.2024
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2024
Názov Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie
Popis Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie
16.2.2024
Obchodná verejná súťaž na prevod akcií obce Breznička vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.2.2024
Dátum zvesenia 26.4.2024
Názov Obchodná verejná súťaž na prevod akcií obce Breznička vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice
Popis Obec Breznička v súvislosti s prevodom akcií obce Breznička tvoriacich podiel na základnom imaní Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti , a. s. formou obchodnej verejnej súťaže zverejňuje nasledujúce informácie:
22.1.2024
„Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu - pripomienkové konanie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.1.2024
Názov „Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu - pripomienkové konanie
2.10.2023
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 30.09.2023 v obci Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.10.2023
Názov Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 30.09.2023 v obci Breznička
22.9.2023
Oznámenie verejnou vyhláškou - Preizolovanie vedenia 110 kV č. 6851/6852 ES Humenné - ES Svidník II. Etapa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.9.2023
Názov Oznámenie verejnou vyhláškou - Preizolovanie vedenia 110 kV č. 6851/6852 ES Humenné - ES Svidník II. Etapa
28.7.2023
Strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chotča“
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.7.2023
Názov Strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chotča“
Popis Strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chotča“
16.6.2023
Plán udržateľnosti mobility PSK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.6.2023
Názov Plán udržateľnosti mobility PSK
Popis Plán udržateľnosti mobility PSK
13.3.2023
Verejná vyhláška - Oznámenie o organizovaní športového podujatia na území obce Breznička a výzva vlastníkom a užívateľom pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konať na vyjadrenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2023
Názov Verejná vyhláška - Oznámenie o organizovaní športového podujatia na území obce Breznička a výzva vlastníkom a užívateľom pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konať na vyjadrenie
Popis Verejná vyhláška Oznámenie o organizovaní športového podujatia na území obce Breznička a výzva vlastníkom a užívateľom pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konať na vyjadrenie Rusínska 100 a Rusínska 66 v dňoch 24. – 25. 09.2022
27.2.2023
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.2.2023
Názov Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022
27.2.2023
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.2.2023
Názov Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2022
10.2.2023
VZN č. 2/2022 O organizácií miestneho referenda na území obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.2.2023
Názov VZN č. 2/2022 O organizácií miestneho referenda na území obce Breznička
18.1.2023
Špeciálny spôsob hlasovania - Referendum 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.1.2023
Názov Špeciálny spôsob hlasovania - Referendum 2023
29.12.2022
Návrh VZN č. 2/2022 O organizácií miestneho referenda na území obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.12.2022
Názov Návrh VZN č. 2/2022 O organizácií miestneho referenda na území obce Breznička
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Breznička je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8,00 – 12,00
  • Ut: 8,00 – 12,00
  • St: 8,00 – 12,00
  • Št: 8,00 – 12,00
  • Pi: 8,00 – 12,00