SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.3.2019
Názov Voľby do EP 2019 - emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Popis Obec Breznička zverejňuje pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie obecbreznicka@gmail.com
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
2.10.2023
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 30.09.2023 v obci Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.10.2023
Názov Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR 30.09.2023 v obci Breznička
22.9.2023
Oznámenie verejnou vyhláškou - Preizolovanie vedenia 110 kV č. 6851/6852 ES Humenné - ES Svidník II. Etapa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.9.2023
Názov Oznámenie verejnou vyhláškou - Preizolovanie vedenia 110 kV č. 6851/6852 ES Humenné - ES Svidník II. Etapa
28.7.2023
Strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chotča“
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.7.2023
Názov Strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chotča“
Popis Strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chotča“
16.6.2023
Plán udržateľnosti mobility PSK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.6.2023
Názov Plán udržateľnosti mobility PSK
Popis Plán udržateľnosti mobility PSK
13.3.2023
Verejná vyhláška - Oznámenie o organizovaní športového podujatia na území obce Breznička a výzva vlastníkom a užívateľom pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konať na vyjadrenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2023
Názov Verejná vyhláška - Oznámenie o organizovaní športového podujatia na území obce Breznička a výzva vlastníkom a užívateľom pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konať na vyjadrenie
Popis Verejná vyhláška Oznámenie o organizovaní športového podujatia na území obce Breznička a výzva vlastníkom a užívateľom pozemkov alebo priestorov, kde sa má podujatie konať na vyjadrenie Rusínska 100 a Rusínska 66 v dňoch 24. – 25. 09.2022
27.2.2023
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.2.2023
Názov Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022
27.2.2023
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.2.2023
Názov Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2022
10.2.2023
VZN č. 2/2022 O organizácií miestneho referenda na území obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.2.2023
Názov VZN č. 2/2022 O organizácií miestneho referenda na území obce Breznička
18.1.2023
Špeciálny spôsob hlasovania - Referendum 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.1.2023
Názov Špeciálny spôsob hlasovania - Referendum 2023
29.12.2022
Návrh VZN č. 2/2022 O organizácií miestneho referenda na území obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.12.2022
Názov Návrh VZN č. 2/2022 O organizácií miestneho referenda na území obce Breznička
13.12.2022
Schválené VZN č. 01/2022 O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.12.2022
Názov Schválené VZN č. 01/2022 O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Breznička
27.11.2022
Návrh VZN č. 1/2022 O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.11.2022
Názov Návrh VZN č. 1/2022 O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Breznička
14.9.2022
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.9.2022
Názov Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
Popis Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky / Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle §11 zákona č. 251/2012 Z.z.
25.5.2022
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.5.2022
Názov Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Rok 2021
Popis Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Rok 2021
28.2.2022
Výpočet úrovne vytriedenia KO za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2022
Názov Výpočet úrovne vytriedenia KO za rok 2021
20.12.2021
Výzva na výkonanie výrubu / okliesnenie stromov formou verejnej vyhlášky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.12.2021
Názov Výzva na výkonanie výrubu / okliesnenie stromov formou verejnej vyhlášky
5.11.2021
Vyhláška o dražbe nehnuteľností v katastri obce Breznička - rodinný dom s.č. 16, parcela C59, C60
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.11.2021
Názov Vyhláška o dražbe nehnuteľností v katastri obce Breznička - rodinný dom s.č. 16, parcela C59, C60
13.8.2021
Vyhláška o dražbe nehnuteľností v katastri obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.8.2021
Názov Vyhláška o dražbe nehnuteľností v katastri obce Breznička
Popis Vyhláška o dražbe nehnuteľností v katastri obce Breznička - rodinný dom s.č. 16, parcela C59, C60
1.7.2021
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.7.2021
Názov Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
22.6.2021
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Breznička
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.6.2021
Názov Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Breznička
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Breznička je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8,00 – 12,00
  • Ut: 8,00 – 12,00
  • St: 8,00 – 12,00
  • Št: 8,00 – 12,00
  • Pi: 8,00 – 12,00