Zmluva o zabezepčí systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov - NATUR-PACK, a.s. - dodatok č. 3

zmluva na stiahnutie

 

Zmluva o poskytovaní služieb MOM -  SČK, ÚS Svidník

zmluva na stiahnutie

 

Zmluáva o výpožičke - SR-ŠÚ SR - dodatok č. 1

zmluva na stiahnutie

 

Zmluva č. 321 1087 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 

zmluva na stiahnutie

 

Sponzorská zmluva - Agro Vojtovce, s.r.o.

zmluva na stiahnutie

 

Zmluva o spádovej materskej škole

zmluva na stiahnutie

 

Zmluva o bežnom účte - Prima banka

zmluva na stiahnutie

 

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál - Prima banka

zmluva na stiahnutie

 

Zmluva o úvere č. 37/018/21 - Prima banka

zmluva na stiahnutie