Zmluva o dielo - PP PROTECT s.r.o. - dodatok č. 1

na stiahnutie

 

Zmluva o zriadení a používan Klientskeho konta - SOZA

na stiahnutie

 

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

na stiahnutie

 

Zmluva č. 320 0423 o poskytnutí dotácie DPO SR

na stiahnutie

 

Zmlua o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s. - dodatok

na stiahnutie

 

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci - MF SR

na stihanutie