Zmláva o poskytovaní dôveryhodnéhej služby vydávania cerifikátov č. 201911653

na stiahnutie

 

Zmluva o výpožičke č. PHZ-OPK2-2019/002420-047 - SR zastúpená MV SR, Pribinova 2, 812 72  Bratislava - IVECO CAS 15

na stiahnutie

 

Zmluva o dielo ev. č. zmluvy 01/2019 - SCBC, s.r.o., Puškinova 1155/16, 091 01  Stropkov - Údržba vodnéhot oku - Medový potok

na stiahnutie

 

Zmluva č. 149 565 - DPO SR, Kutuzovova 17, 831 03  Bratislava 3 - dotácia DHZO

na stiahnutie