Zmluva o spracúvaní osobných údajov - MADE spol. s r. o.  a Obec Breznička

na stiahnutie

zverejnená 25.09.2018

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zmluva o spolupráci č. 10.07.18 - 330337 - DATATRADE s.r.o. a Obec Breznička

na stiahnutie

zverejnená 13.07.2018

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000922-003 o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MV SR

na stiahnutie

zverejnená 05.06.2018

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zmluva o dielo EC-EDMA, s.r.o.  a Obec Breznička

na stiahnutie

zverejnená 22.05.2018

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zmluva o dielo a Zmluva o poskytnutí služby - PP PROTECT s.r.o. a Obec Breznička

na stiahnutie

zverejnená 21.05.2018

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zmluva č. 148 522 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

na stiahnutie

zverejnená 19.04.2018

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zmluva o vzájomnej spolupráci - Mesto Stropkov a Obec Breznička

na stiahnutie

zverejnená 08.03.2018

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zmluva o odvoze, preprave a uložení zmesového komunálneho odpadu  č. 13/2018 - Obec Breznička a Služba, mestský podnik Stropkov

na stiahnutie

zverejnená 09.01.2018