Zmluva o vzájomnej spolupráci - Mesto Stropkov a Obec Breznička

na stiahnutie

zverejnená 08.03.2018

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zmluva o odvoze, preprave a uložení zmesového komunálneho odpadu  č. 13/2018 - Obec Breznička a Služba, mestský podnik Stropkov

na stiahnutie

zverejnená 09.01.2018