Zmluva č. 76579 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

zverejnená 28.04.2016

na stiahnutie

...............................................................................................................................................................................................................................

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informovania a komunikácie projektu - Obec Breznička a MEDIINVEST Consulting, s.r.o. 

zverejnená 11.05.2016

na stiahnutie

...............................................................................................................................................................................................................................

Zmluva o poskytovaní služieb: riadenie projektu - externé  - Obec Breznička a MEDIINVEST Consulting, s.r.o. 

zverejnená 11.05.2016

na stiahnutie

...............................................................................................................................................................................................................................

Zmluva o dielo  - Obec Breznička a ATEX-OK, s.r.o.

zverejnená 07.07.2016

na stiahnutie

...............................................................................................................................................................................................................................