Výročná správa obce Breznička za rok 2019

Výročná správa - na stiahnutie

 

Výročná správa obce Breznička za rok 2018

Výročná správa - na stiahnutie

 

Výročná správa obce Breznička za rok 2017

Výročná správa - na stiahnutie

 

Výročná správa obce Breznička za rok 2016

Výročná správa - na stiahnutie

 

Výročná správa obce Breznička za rok 2015

Výročná správa - na stiahnutie

 

Výročná správa obce Breznička za rok 2014

Výročná správa - na stiahnutie