Späť

VZN č. 02/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Breznička - schválené

VZN č. 02/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Breznička - schválené

 

na stiahnutie