Späť

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenie stromov a iných porastov pri realizácii výrubvv v ochrannom pásme VN/VNN

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenie stromov a iných porastov pri realizácii výrubvv v ochrannom pásme VN/VNN

 

na stiahnutie