Späť

Vyhláška o dražbe nehnuteľností v katastri obce Breznička

Vyhláška o dražbe nehnuteľností v katastri obce Breznička  - rodinný dom s.č. 16, parcela C59, C60

 

Vyhláška 357/2020-43

Vyhláška 357/2020-44

Vyhláška 357/2020-45