Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
SODB 2021 - asistované sčítanie
Informačná kancelária pre obete Prešov
SODB 2021 - sčítanie obyvateľov
Kalendár zberu odpadu 2021
SODB 2021 - sčítanie obyvateľov
Zber elektroodpadu
Všeobecné informácie o testovaní
Celoplošné testovanie obyvateľov v obci Breznička
SODB 2021