Späť

SODB 2021 - sčítanie obyvateľov


Každý obyvateľ je dôležitý,
spravme klik pre lepšiu budúcnosť.

 

Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne.

 

Vyplňte sčítací formulár na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu SODB 2021.

 

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.

 

Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

 

Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.

 

Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca. 

Vážení obyvatelia, pomôžte so sčítaním sa svojim príbuzným alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním, ak Vás o to požiadajú.