Späť

SODB 2021 - asistované sčítanie

     V termíne od 03.05.2021 do 13.06.2021 bude v obci Breznička prebiehať asistované sčítanie obyvateľov.  Tí, ktorí sa z rôznych dôvodov nesčítali, môžu využiť asistované sčítanie.  Sčítať sa môžu s pomocou stacionárneho asistenta sčítania na kontaktnom mieste – na obecnom úrade, alebo pomocou mobilného asistenta sčítania. Ten Vás navštívi doma v prípade, že o túto službu požiadate.

     Asistent sčítania bude menovaný starostkou obce a preukáže sa Vám preukazom asistenta sčítania.

     Požiadať o mobilné asistované sčítanie môžete počas asistovaného sčítania na telefónnom čísle 054 742 2379 alebo 0948 6162 616.

     Stacionárny asistent sčítania bude na kontaktnom mieste v dobe vyhradenej na sčítanie:

 

Pondelok        10,00 hod. – 12,00 hod.         15,00 hod. – 16,00 hod.

Utorok           10,00 hod. – 12,00 hod.

Streda           10,00 hod. – 12,00 hod.

Štvrtok          10,00 hod. – 12,00 hod.

Piatok            10,00 hod. – 12,00 hod.