Obecný úrad Breznička

Breznička 35

091 01  Stropkov

 

IČO: 00330337

DIČ: 2020784227

 

Telefón: 054 742 2379

Mail: obecbreznicka@gmail.com

 

Úradné hodiny

Pondelok          8,00 – 12,00

Utorok              8,00 – 12,00

Streda              8,00 – 12,00

Štvrtok             8,00 – 12,00

Piatok               8,00 – 12,00

 

 

Starosta obce:           Monika Leľová

Zástupca starostu:    Martina Smolejová

Poslanci:                     Slavomír Hutňan

                                    Ivo Leľo

                                    Martina Smolejová

                                    Peter Verba

                                    MUDr. Soňa Zacharovská

 

Kontrolór obce:         Ing. Peter Hutňan

 

 

 

Kompetencie:
 

Obec Breznička je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
 

Stavebný úrad je  zriadený na Spoločnom obecnom úrade pri OcÚ Vyšná Olšava so sídlom  v Stropkove, Hviezdoslavova 7, 091 01. 
 

Telefón:    054 479 5699 – stavebný úrad

                 Bc. Anna Regrútová, Bc. Vlasta Petričková

                 aregrutova@gmail.com

                 vlastapetrickova@gmail.com