Štatút obce

 

Štatút obce na stiahnutie

.........................................................................................................

 

Rokovací poriadok

 

Rokovací poriadok na stiahnutie

.........................................................................................................

 

Pracovný poriadok

 

Pracovný poriadok na stiahnutie

.........................................................................................................

 

Zásady hospodárenia s majetkom obce

 

Zásady hospodárenia s majetkom obce na stiahnutie

.........................................................................................................