Oznamy
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
SODB 2021 - asistované sčítanie
Informačná kancelária pre obete Prešov
SODB 2021 - sčítanie obyvateľov
Kalendár zberu odpadu 2021
Úradná tabuľa
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Breznička
VZN č. 02/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Breznička - schválené
Návrh VZN č. 02/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Breznička
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenie stromov a iných porastov pri realizácii výrubvv v ochrannom pásme VN/VNN
Schválené VZN č 1/2020 - Požiarny poriadok obce
Návrh VZN č. 1/2020 - Požiarny poriadok obce
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci Breznička v roku 2019
Voľby do NR SR 2020 - e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Anketa
Páči sa Vám webová stránka obce?