Dobrovoľný hasičský zbor vznikol v roku 1926. 

V súčasnosti má 20 členov.

Jeho poslaním je protipožiarna prevencia, výchova pri predchádzaní požiarom, spolupráca so samosprávou a verejnoprospešná činnosť.