Späť

Schválené VZN č. 1/2019 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Breznička

Schválené VZN č. 1/2019 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Breznička

na stiahnutie