Späť

Návrh VZN č. 2/2019 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Breznička - príloha č 1

Návrh VZN č. 2/2019 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Breznička - príloha č 1

na stiahnutie