Späť

Návrh VZN č. 01/2019

Návrh VZN č. 01/2019 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Breznička

 

na stiahnutie