Voľby do EP 2019 - emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Schválené VZN č. 2/2019 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Breznička
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018
Návrh VZN č. 2/2019 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Breznička - príloha č 1
Schválené VZN č. 1/2019 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Breznička
Voľby prezidenta SR 2019 - zverejnenie kandidátov
Voľby do Európskeho parlamentu 2019 - informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Voľby prezidenta SR 2019 - emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Návrh VZN č. 01/2019 o uplatňovaní miestnych poplatkov na území obce Breznička
Voľby prezidenta SR 2019 - Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie