Prerušenie distribúcie elektriny
Kalendár zberu separovaného odpadu 2019
Oznam SPP
SMS na číslo tiesňového volania
Kalendár zberu separovaného odpadu na rok 2018
Zošliapavanie odpadu
Prerušenie distribúcie elektriny 16.03.2017
Prerušenie distribúcie elektriny 08., 09., 10., 13.03.2017
Nebuďme leniví, trieďme odpad!
V ústrety slobode - štafetový beh vďaky, mieru a svornosti, bez PhDr. Milana Sidora CSc. 2016